De rijke historie van Cyprus

De eerste bewoners

Uit archeologische vondsten is gebleken dat de eerste bewoners van Cyprus arriveerde ca. 8.200 v. Chr. (Jonge Steentijd). Deze eerste “Cyprioten” brachten verschillende diersoorten met zich mee waaronder honden, katten en damherten. Deze bewoners kwamen al snel tot de conclusie dat het eiland destijds niet geschikt was voor landbouw, vanwege het gebrek aan water. Cyprus had namelijk slechts één rivier.

  • Ruines van de koningsgraven in Paphos Cyprus
  • Ruines van een amfitheater bij de overblijfselen van de oude cypriotische hoofdstad Salamis nabij Famagusta
  • Vooraanzicht van het Sint Sint Nicolaas Kathedraal in Famagusta Cyprus
  • Een blauwhelm op de uitkijkpost van de Verenigde Naties in Nicosia Cyprus
v.l.n.r.: Koningsgraven - Paphos | Amfitheater Salamis - Famagusta | Sint Nicolaas Kathedraal - Famagusta | Uitkijkpost Verenigde Naties - Nicosia .

De Griekse overheersing

Aan het einde van de bronstijd koloniseerde Griekenland het eiland Cyprus. Op dit moment, ca. 3.000 – 1.000 v. Chr., had Cyprus al een bloeiende handel met onder andere Egypte vanwege de kopermijnen op het eiland. De Grieken gebruikte vooral het hout van het eiland voor het maken van hun boten. Rond de 6de eeuw v. Chr. Waren de Perzen in op mars in deze regio. De Grieken hebben geprobeerd de Perzen tegen te houden, maar waren kansloos. Ook Cyprus werd veroverd door de Perzen.

De Perzische overheersing duurde ca. 3 eeuwen. Pas toen de Romeinen kwamen werd Cyprus weer heroverd. Tot 395 n. Chr. Heerste de Romeinen over deze regio, totdat het Romeinse Rijk werd opgesplitst.

Byzantijnse Rijk

Na de opsplitsing van het Romeinse Rijk behoorde Cyprus tot en met de 12e eeuw tot het Byzantijnse Rijk. Gedurende deze periode was Cyprus vaak in handen van moslims. In de 10de eeuw wisten de Byzantijnen eindelijk het hele eiland te veroveren en behoorde Cyprus tot het Byzantijnse Rijk en ontstond het Koninkrijk Cyprus.

Venetiaanse Overheersing

Aan het einde van de 15de eeuw werd Cyprus gekoloniseerd door de Venetianen. Dit kwam doordat de laatste koning van Cyprus getrouwd was met een invloedrijke Venetiaanse. De Venetianen hadden echter weinig interesse in Cyprus. Het enige wat zij interessant vonden aan Cyprus waren de grondstoffen die het eiland leverde.

De Ottomaanse bezetting

Aan het einde van de 16de eeuw veroverde de Ottomanen Cyprus. Gedurende 3 eeuwen waren de Ottomanen de heersers over het eiland. In deze periode vestigde zich ook veel Turken op het eiland. Gedurende deze periode begonnen de conflicten tussen de Turken en de Cyprioten. Volgens sommige is dit de reden dat er tot van de dag nog conflicten zijn tussen deze twee groepen.

De Britse Bezetters

In 1877 bezette het Engels Koninkrijk samen met de Rusland Cyprus. Gedurende decennia pachtte Engeland de grond van Turkije, totdat in 1925 Engeland Cyprus toegevoegde aan de Britse Kroonkolonies. Veel van de invloeden van de Engelse destijds zijn nog steeds zichtbaar op het eiland. Zo wordt er nog bijvoorbeeld links gereden en komen er jaarlijks nog veel Engelse naar Cyprus. Rond 1958 beginnen de Griekse Cyprioten zich te verzetten tegen de Engelse overheersing, aangezien ze bij Griekenland willen horen. Hierdoor breken er geregeld gevechten uit tussen de Cyprioten en de Engelse soldaten gedurende een periode van 2 jaar.

Een onafhankelijk Cyprus

In 1960 is het dan eindelijk zover, Cyprus is een onafhankelijk staat. Griekenland, Engeland en Turkije maken afspraken over hoe de macht verdeeld wordt. Het is opvallend hoeveel macht Turkije krijgt. Deze macht van Turkije zorgt dan ook in de jaren na de onafhankelijkheid voor verschillende conflicten. In 1974 vond er zelfs een invasie plaats van het Turkse leger bij Kyrenia en verdreven de Cyprioten en trokken zelfs door tot Nicosia en veranderde het oude Famagusta in een spookstad. Tot op de dag van vandaag is er nog steeds een tweedeling van het eiland.

Cyprus als EU-lidstaat

Sinds 2004 is Cyprus een EU-Lidstaat. Hoewel de hele wereld Cyprus als soevereine staat ziet, weigert Turkije dit. Ondanks vele onderhandelingen tussen de EU, Cyprus en Turkije zijn deze landen nog steeds niet tot een akkoord gekomen. Doordat Turkije Cyprus niet erkend en weigert haar troepen terug te trekken, betekend dit eigenlijk dat Turkije EU-grondgebied bezet.